Drogi statystyczny rowerzysto (powtarzam za Piotrem Rejowskim z serwisu onet.moto).

  1. Ty, który nie oglądając się za siebie skręcasz bezpośrednio przed moją maską i nawet nie zamierzasz zakomunikować swojego manewru,
  2. Ty, który w pięknych, lśniących bielą słuchawkach na uszach oddajesz się przyjemności słuchania muzyki, zamiast słuchania otoczenia, które może być przyjazne, ale może również cię zabić! 
  3. Ty, który z prędkością 40 km/h przejeżdżasz przez pasy dla pieszych przekonany o swojej nieśmiertelności. 
  4. Ty, który brzydzisz się kamizelki odblaskowej, 
  5. Ty który uważasz, że światła są dla mięczaków i tylko pogarszają właściwości aerodynamiczne twojego bicykla.
  6. Ty, który klniesz na pieszych wchodzących na TWOJĄ ścieżkę rowerową, a sam zacięcie pedałujesz po chodniku. 

Wy wszyscy – przeczytajcie i zapamiętajcie!
JEZDNIA - do jeżdżenia, 
CHODNIK - do chodzenia,
 PRZEPISY – do przestrzegania
Przepisy dotyczące rowerów i rowerzystów nie są trudne. W przypomnieniu przedstawiam kilka podstawowych zasad, które przypomina Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w swoim ostatnim ogłoszeniu prasowym. Zapraszam do lektury.
Nie doprowadzajcie do tego, żeby ulubionym znakiem kierowców był ten poniższy.

Znalezione obrazy dla zapytania koniec z rowerowym terroryzmem
Pamiętajcie :
Tylko rowerzysta może jechać po drodze dla rowerów.
Pieszy, samochód ani motorower czy motocykl nie mogą się tam poruszać.
Jeżeli nie ma drogi dla rowerów - rowerzysta może jechać pasem ruchu dla rowerów albo jezdnią.
Chodnikiem tylko w wyjątkowych przypadkach.
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH: to nie przejazd dla rowerzystów.
Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych należy zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach.
PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW: to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, na której mają oni pierwszeństwo.
Nie znaczy to, że można na nich szarżować. Na przejazdach obowiązuje, tak jak wszędzie na drogach publicznych, zasada ograniczonego zaufania oraz szczególnej ostrożności.
Pozwól się dostrzec kierowcy samochodu i tym samym daj mu szansę na ustąpienie ci pierwszeństwa.
Światła rowerowe muszą być przymocowane na wysokości nie wyższej niż 150 cm i nie niższej niż 25 cm od powierzchni drogi. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce, kask oraz kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowym wyposażeniem,jednak kask chroni głowę przed urazami w razie wypadku, a kamizelka poprawia widoczność.
Ma to zdecydowany wpływ na BEZPIECZEŃSTWO rowerzystów.
Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę – przewozić inną osobę na rowerze, wózku rowerowym albo rowerze wieloosobowym może osoba, która ukończyła 17 lat.
Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego)
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
- czepiania się pojazdów,
- korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
- kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
Kierujący rowerem może wyprzedzić inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Osoba, która ukończyła 10 lat (do ukończenia 18 lat), może poruszać się po drodze publicznej jedynie pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.
Drodzy rowerzyści.
Rower to wspaniały środek transportu. Jest szybki, cichy, ekologiczny.
Posiada masę zalet i tylko jedną wadę.
Jest nią rowerzysta.
Zweryfikujcie swoje zachowanie i nie zmuszajcie nas, kierowców samochodów i motocykli do myślenia za Was.

  1. Nie pojawiajcie się w miejscach, w których Was się nie spodziewamy,
  2. Nie wykonujcie manewrów, które są nielogiczne i niespodziewane,
  3. A przede wszystkim przestrzegajcie przepisów. 
Szanujmy się na drodze, a dzięki temu będzie bezpieczniej.
Czasem wystarczy tylko trochę pomyśleć.